KOLLÁR, Martin. Stabilita charakteristiky odstředivého čerpadla [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7019. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Pochylý.

Uložit do Citace PRO