BÁRTA, Jan. Návrh elektrického stroje 6 kW, 120 000 ot/min pro turbo-cirkulátor hélia [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70195. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Čestmír Ondrůšek.

Uložit do Citace PRO