ŠIKULA, Ondřej, Josef PLÁŠEK a Jiří HIRŠ. Numerical Simulation of the Effect of Heat Gains in the Heating Season. Energy Procedia [online]. Elsevier, 2012, 2012(14), 906-912 [cit. 2021-03-03]. ISSN 1876-6102. Dostupné z: doi:10.1016/j.egypro.2011.12.1031
Uložit do Citace PRO