KOŠÚTOVÁ, Katarína, Ondřej ŠIKULA a Josef PLÁŠEK. Thermal Bonds of Buildings Structures in Energy Conservation–A Case Study. In: AASRI Procedia [online]. Elsevier, 2012, s. 14-19 [cit. 2021-11-30]. ISBN 9781627483759. ISSN 2212-6716. Dostupné z: doi:10.1016/j.aasri.2012.09.007

Uložit do Citace PRO