ŠIKULA, Ondřej, Petra VOJKŮVKOVÁ, Jiří ŠÍMA, Josef PLÁŠEK a Günter GEBAUER. Hybrid Roof Panels for Night Cooling and Solar Energy Utilization in Buildings. In: Energy Procedia [online]. Elsevier, 2015, s. 177-183 [cit. 2022-05-16]. ISBN 9781510812239. ISSN 1876-6102. Dostupné z: doi:10.1016/j.egypro.2015.07.541

Uložit do Citace PRO