LITVA, Dušan. Doing Business in Czech Republic after Accession to the EU. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017, XI(29), 35-50 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2017.29.35
Uložit do Citace PRO