SKLENÁŘ, Jaroslav. Náhrada velkého průměrového ložiska uložení desky stolu u svislého soustruhu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7022. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO