KRAUT, Jan. Countryside settlement and its transformations in case of Moravian-Silesian Beskids and its foothills. In: PhD Research Sympozium 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017, s. 34–39 [cit. 2020-12-04]. ISBN 978-80-214-5549-8. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2017.5
Uložit do Citace PRO