MATYÁŠOVÁ, Jana. Study of Three Residential Complexes in the City of Vienna. In: PhD Research Sympozium 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017, s. 54–60 [cit. 2020-10-29]. ISBN 978-80-214-5549-8. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2017.8
Uložit do Citace PRO