ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka. Geospatial Analysis of Exhibition Centers. In: PhD Research Sympozium 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017, s. 61–66 [cit. 2022-08-08]. ISBN 978-80-214-5549-8. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2017.9

Uložit do Citace PRO