JOJA, Marie. Pop-up: Activation of Abandoned Spaces. In: PhD Research Sympozium 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017, s. 67–73 [cit. 2021-9-20]. ISBN 978-80-214-5549-8. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2017.10
Uložit do Citace PRO