KOKOLIA KŘÍŽOVÁ, Iveta. Expressive Means of Contemporary Architecture. In: PhD Research Sympozium 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017, s. 74–81 [cit. 2021-01-19]. ISBN 978-80-214-5549-8. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2017.11
Uložit do Citace PRO