SERENČKO, Igor. Visual Communication in Public Space. In: PhD Research Sympozium 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017, s. 89–94 [cit. 2021-03-03]. ISBN 978-80-214-5549-8. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2017.13
Uložit do Citace PRO