SKŮPA, Jan, Martin FASURA a Dora ŠEBESTOVÁ. Knihovní newsletter 6/2017. Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2017. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/70260

Uložit do Citace PRO