ZAREMBA, Matouš. Experimentální analýza procesu rozpadu kapaliny u šumivé trysky [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70261. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Jedelský.

Uložit do Citace PRO