RUČKA, Jan a Markéta RAJNOCHOVÁ. Safety of the water supply system in the absence of desinfection residue. MM Science Journal [online]. MM Science Journal, 2017, 2017(5), 2114-2119 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1805-0476. Dostupné z: doi:10.17973/MMSJ.2017_12_201798

Uložit do Citace PRO