ŘEHÁK, Kamil. Deformačně napěťová studie Burch-Schneiderovy dlahy [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70290. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.
Uložit do Citace PRO