HORSÁK, Libor. Zbytková životnost pecí v petrochemickém průmyslu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70295. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Vejvoda.
Uložit do Citace PRO