ZABLOUDILOVÁ, Jitka. Návrh změny organizační kultury v cestovní kanceláři [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7030. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO