SKALICKÝ, Martin. Předcházení krizí při řízení stavebních projektů [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70300. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Bohumil Puchýř.

Uložit do Citace PRO