SRBA, Martin. Optimalizace procesu rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví [online]. Brno [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70301. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Vít Hromádka.

Uložit do Citace PRO