KADLEC, Jaroslav. Konstrukční vlastnosti ultralehkých betonů a jeho optimální využití v konstrukcích [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70306. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ivailo Terzijski.
Uložit do Citace PRO