MELUZÍN, Tomáš a Václav ZEMAN. Bankovní produkty a služby: Bankovnictví I [online]. CERM, 2014 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-4841-4 (brož.). Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70328
Uložit do Citace PRO