RAIS, Karel a Radek DOSKOČIL. Operační a systémová analýza I: studijní text pro prezenční a kombinovanou formu studia [online]. CERM, 2011 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-4364-8 (brož.). Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70329
Uložit do Citace PRO