MACHALA, Jan. Zákaznická zkušenost – jak ji uchopit a měřit? In: Workshop specifického výzkumu 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017, s. 56-61 [cit. 2021-03-03]. ISBN 978-80-214-5598-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70338
Uložit do Citace PRO