SVOBODOVÁ, Karolína. Rozvoj koncepcie multiindustriálnej siete v procese spolutvorby hodnoty. In: Workshop specifického výzkumu 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017, s. 97-106 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-5598-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70342
Uložit do Citace PRO