BRANDTNER, Michal. Stavebně technologický projekt objektu knihovny [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70352. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Svatava Henková.

Uložit do Citace PRO