BOHÁČOVÁ, Kristýna. Modelování návrhu stavebního díla [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70359. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.

Uložit do Citace PRO