CEJPEK, Martin. Ocelová konstrukce vícepodlažní administrativní budovy [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70378. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ivan Balázs.

Uložit do Citace PRO