HUJO, Marián. Slovinské národní divadlo v Lublani [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7038. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Jan Sochor.
Uložit do Citace PRO