BOMBERA, Jiří. Simulace koncových elementů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70385. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Pavel Uher.
Uložit do Citace PRO