ELIS, Soňa. Víceúčelové centrum města Jevišovice [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO