BARTEK, Čeněk. Možnosti energetických úspor v bytovém domě Merhautova [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70399. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Ostrý.
Uložit do Citace PRO