BUI, Trung Thanh. Nosná ocelová konstrukce objektu výstavního pavilonu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70401. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Jindřich Melcher.
Uložit do Citace PRO