BLAHA, Jaroslav. Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70406. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Ondřej Anton.
Uložit do Citace PRO