BÓNOVÁ, Kateřina. Výpočet dráhy trhliny podle lineární lomové mechaniky [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70414. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Jan Eliáš.
Uložit do Citace PRO