BAJEROVÁ, Marie. Stavebně technologický projekt hotelu Chopin v Bratislavě [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70415. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.

Uložit do Citace PRO