BAMBULOVÁ, Lucie. Protismykové vlastnosti asfaltových vrstev s R - materiálem [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70419. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.

Uložit do Citace PRO