DUŽÍK, Vojtěch. Využívání odpadního tepla [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70430. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.
Uložit do Citace PRO