DULÁK, Michal. Rekonstrukce železniční stanice Dluhonice [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70438. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Richard Svoboda.
Uložit do Citace PRO