DOLEŽAL, Filip. Administrativní objekt - Brno,Medlánky [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70439. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Luboš Eliáš.

Uložit do Citace PRO