NEVŘALA, Martin. Optimalizace tepelného zpracování a volby materiálu průmyslových nožů na zpracování dřeva [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7045. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Zdeněk Kolář.
Uložit do Citace PRO