HAVLÁTOVÁ, Kristýna. Větrání stravovacích provozů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70460. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marian Formánek.

Uložit do Citace PRO