GAJDOŠ, Nikola. Stavebně technologický projekt montované haly v Olomouci [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70465. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.

Uložit do Citace PRO