HEPNER, Urban. Stanovení modulů pružnosti směsí pro podkladní vrstvy vozovek [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70471. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Dušan Stehlík.
Uložit do Citace PRO