HEGROVÁ, Michaela. Vliv etherů celulózy na reologické vlastnosti vápna [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70476. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Martin Vyšvařil.
Uložit do Citace PRO