GRMOLCOVÁ, Eliška. Vzduchotechnické jednotky pro větrání bytů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70477. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Olga Rubinová.
Uložit do Citace PRO