ŠTĚPÁNEK, Jakub. Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70486. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Věra Heřmánková.

Uložit do Citace PRO