PLOCHÝ, Ondřej. Vývoj sklobetonů s vysokými mechanickými vlastnostmi [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70492. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rudolf Hela.
Uložit do Citace PRO