KOVÁRIKOVÁ, Růžena. Možnosti využití netradičních surovin pro výrobu vakuových tepelných izolací s extrémě nízkou hodnotou tepelné vodivosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70495. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Zach.
Uložit do Citace PRO